iPhone - Sledovanie interpretov a priateľov

background image

Sledovanie interpretov a priateľov

Vďaka službe Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete.
Sledujte obľúbených interpretov a zistite, či vydali niečo nové, či sa nechystajú koncerty alebo
turné, pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte
informácie o hudbe, ktorá ich ovplyvnila. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa
hudby, ktorú počúvajú a pozrite sa, čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. Vyjadrite svoj
hudobný vkus a zverejňujte komentáre pre ľudí, ktorí vás sledujú.

Ak si chcete vytvoriť hudobné kontakty, musíte si najprv vytvoriť profil.
Vytvorenie profilu Ping: Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC, kliknite na Ping
a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená, klepnite najskôr na Viac) a preskúmajte
Ping. Môžete vykonať nasledovné:

Sledujte interpreta

Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta.

Sledujte priateľa

Ak niekoho sledujete, neznamená to, že vás automaticky sleduje aj on. Vo
svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na
sledovanie, alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez
posúdenia.

Zdieľajte vaše myšlienky

Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na „Post“
(Komentovať) vložiť komentár k hudobnému dielu, alebo klepnutím
na „Like“ (Páči sa mi) vyjadriť, že sa vám páči. Vašim priateľom sa tieto
komentáre zobrazia v ich informačných kanáloch aktivity Ping.

Zdieľajte plány na koncerty

Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte
blížiace sa vystúpenia interpretov, ktorých sledujete a zároveň uvidíte,
ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si
môžete kúpiť lístok, prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť
ostatným, že sa tam chystáte. (Služba nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.)