iPhone - O aplikácii iTunes Store

background image

O aplikácii iTunes Store

Pomocou aplikácie iTunes Store pridávate obsah do vášho zariadenia iPhone. Môžete si prezerať
a nakupovať hudbu, TV seriály, audioknihy, zvuky upozornení a zvonenia. Taktiež si môžete
kupovať alebo požičiavať filmy, prípadne sťahovať a prehrávať podcasty a zbierky iTunes U. Na
nakupovanie obsahu potrebujete Apple ID. Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 130.

Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach a jej obsah sa
môže líšiť v závislosti od oblasti. Zmena funkcií je vyhradená.

Ak chcete pristupovať do obchodu iTunes Store na vašom iPhone, musí byť pripojený na
internet. Viac v časti „Sieť“ na strane 175.