iPhone - Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov

background image

Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov

Ak v iTunes Store nájdete skladbu, album, zvuk upozornenia alebo audioknihu, ktorá sa vám
páči, môžete si ju kúpiť a stiahnuť. Aby ste sa uistili, že kupujete tú položku, o ktorú máte
záujem, môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku.
Vypočutie ukážky skladby, zvonenia alebo audioknihy: Klepnite na položku a nasledujte
inštrukcie na obrazovke.

Uplatnenie darčekovej karty alebo
kódu

Klepnite na „Music“ (Hudba) (ak táto možnosť nie je zobrazená, klepnite
najprv na Viac), potom klepnite na „Redeem“ (Uplatniť) v dolnej časti
obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Po prihlásení sa váš
zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí
v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store.

Kompletizácia albumu

Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre
zostávajúce skladby v časti „Complete My Album“ (Skompletizovať
môj album) (táto možnosť nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Ak
chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov, klepnite
na „Music“ (Hudba) a potom na „Complete My Album Offers“ (Ponuky na
kompletizáciu mojich albumov).

Stiahnutie už zakúpenej položky

Klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Položku môžete stiahnuť aj počas prechádzania obsahu. Jednoducho
klepnite na „Download“ (Stiahnuť) na mieste, kde sa obvykle nachádza
cena.

Automatické sťahovanie položiek
zakúpených na ostatných iOS
zariadeniach a počítačoch

Prejdite do Nastavenia > Store a vyberte druhy zakúpených položiek,
ktoré chcete automaticky sťahovať.