iPhone - Kupovanie a požičiavanie videí

background image

Kupovanie a požičiavanie videí

iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach) vám umožňuje kupovať
a sťahovať filmy, TV seriály a hudobné videá. Niektoré filmy je tiež možné zapožičať si na
obmedzený čas. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD, alebo 480p),
vysokom rozlíšení (HD, alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch.
Zakúpenie alebo požičanie videa: Klepnite na „Buy“ (Kúpiť) alebo na „Rent“ (Požičať).

Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke „Downloads“
(Sťahovania). Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 125.

Prehratie ukážky videa

Klepnite na „Preview“ (Ukážka).

Prehratie ukážky na TV použitím
AirPlay a Apple TV

Po spustení ukážky klepnite na

a vyberte Apple TV. Viac v časti

„AirPlay“ na strane 34.

123

Kapitola 21

iTunes Store

background image

Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS, bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný
formát).