iPhone - Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

background image

Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

Tlačidlá „Music“ (Hudba), „Podcasts“ (Podcasty), „Videos“ (Videá) a „Search“ (Vyhľadávanie)
v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými, ktoré často používate. Ak napríklad často
sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá, môžete nahradiť tlačidlo „Videos“ (Videá)
tlačidlom „Audiobooks“ (Audioknihy).
Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „More“ (Viac) a na) „Edit“ (Upraviť).
Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky, na miesto tlačidla, ktoré chcete nahradiť.

Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Po
skončení klepnite na Hotovo.

Počas prezerania môžete klepnúť na „More“ (Viac) a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie,
ktoré práve nie sú zobrazené.