iPhone - Nastavenia Game Center

background image

V nastaveniach vášho Game Center účtu vypnite možnosť Pozvánky do
hier. Viac v časti „Nastavenia Game Center“ na strane 121.

Utajenie emailovej adresy

V nastaveniach vášho Game Center účtu vypnite možnosť Nájsť ma podľa
emailu. Viac v časti „Nastavenia Game Center“ na strane 121.

Zakázanie všetkých aktivít pre
viacerých hráčov

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia > Game Center
a vypnite Hry pre viac hr.

Zakázanie priateľských žiadostí

Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia > Game Center
a vypnite Pridávanie priateľov.

Zobrazenie zoznamu priateľových
priateľov

Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na
Priatelia pod obrázkom priateľa.

Odstránenie priateľa

Klepnite na Priatelia, klepnite na meno a potom klepnite na Odstrániť.

Nahlásenie urážlivého alebo
nevhodného správania

Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno osoby a nakoniec na
„Nahlásiť problém“.

Nastavenia Game Center

Niektoré nastavenia Game Center sú priradené k Apple ID, ktoré používate na prihlásenie. Ďalšie
nastavenia sa nachádzajú v aplikácii Nastavenia na iPhone.
Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: Prihláste sa pomocou vášho Apple ID,
klepnite na Ja, klepnite na banner účtu a potom vyberte Zobraziť účet.
Vyberte, ktoré hlásenia chcete prijímať pre Game Center: Prejdite do Nastavenia > Hlásenia >
Game Center. Ak sa Game Center nezobrazí, zapnite Hlásenia.
Zmena obmedzení, ktoré ovplyvňujú Game Center: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Obmedzenia > Game Center.

121

Kapitola 20

Game Center

background image

iTunes Store

21