iPhone - Kupovanie a sťahovanie hier

background image

Kupovanie a sťahovanie hier

Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.
Zakúpenie a stiahnutie hry: Klepnite na Hry a potom klepnite na odporúčanú hru alebo na
Nájsť Game Center hry.

Zakúpenie hry, ktorú má váš
priateľ

Klepnite na Priatelia a potom klepnite na meno vášho priateľa. Klepnite
na hru v zozname hier svojho priateľa a potom klepnite na cenu hry
zobrazenú pod jej názvom v hornej časti obrazovky.