iPhone - Hranie s priateľmi

background image

Hranie s priateľmi

Vďaka Game Center môžete byť v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do
Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča.
Pozvanie priateľov do hry pre viacerých hráčov: Klepnite na Priatelia, vyberte priateľa, vyberte
hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, vyberte hráčov, ktorých
chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. Odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá
ostatnými. Keď sú všetci pripravení, spustite hru.

Ak priateľ nie je dostupný alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť
Autospoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť
na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa.

Odoslanie priateľskej žiadosti

Klepnite na Priatelia alebo na Žiadosti, klepnite na a potom zadajte
emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Pre
prezeranie vašich kontaktov klepnite na

. Ak chcete do jednej žiadosti

pridať viacerých priateľov, klepnite po každej adrese na Return.

Odpovedanie na priateľskú žiadosť Klepnite na Žiadosti, klepnite na žiadosť a potom klepnite na Prijať alebo

Ignorovať. Ak chcete nahlásiť problém so žiadosťou, švihnite prstom nahor
a klepnite na „Nahlásiť problém“.

Zobrazenie hier, ktoré hrá priateľ
a jeho skóre

Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na Hry
alebo Body.

Vyhľadanie osoby vo vašom
zozname priateľov

Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na
pole vyhľadávania a začnite písať.

120

Kapitola 20

Game Center

background image

Zabránenie prijímania pozvánok
od ostatných