iPhone - Spravovanie obsahu na vašich iOS zariadeniach

background image

Spravovanie obsahu na vašich iOS zariadeniach

Informácie a súbory môžete medzi vašimi iOS zariadeniami a počítačmi prenášať pomocou
iCloudu alebo iTunes.

Â

iCloud uchováva obsah, ako je napríklad hudba, fotky a ďalšie dáta a bezdrôtovo ich prenáša
na vaše ostatné iOS zariadenia a počítače, takže sú všade automaticky aktualizované. Viac v
časti „iCloud“ nižšie.

16

Kapitola 2

Začíname

background image

Â

iTunes synchronizuje hudbu, videá, fotky a ďalšie položky medzi vašim počítačom
a zariadením iPhone. Zmeny vykonané na jednom zariadení sú do ostatných zariadení
prekopírované pri synchronizácii. iTunes môžete použiť aj na kopírovanie súborov do
zariadenia iPhone pre použitie vo vybranej aplikácii, prípadne na kopírovanie dokumentov
vytvorených na iPhone do vášho počítača. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.