iPhone - Pripájanie zariadenia iPhone k vášmu počítaču

background image

Pripájanie zariadenia iPhone k vášmu počítaču

Ak nemáte prístup k Wi-Fi alebo mobilnej sieti, bude pre dokončenie aktivácie zrejme potrebné
pripojiť iPhone k vášmu počítaču. Pripojenie zariadenia iPhone k vášmu počítaču vám tiež
umožňuje synchronizovať informácie, hudbu a ďalší obsah s iTunes. Viac v časti „Synchronizácia
s iTunes“ na strane 18.

15

Kapitola 2

Začíname

background image

Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Použite kábel Dock konektor - USB, ktorý je súčasťou
balenia zariadenia iPhone.