iPhone - Pripájanie na internet

background image

Pripájanie na internet

iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo mobilnej
siete vášho operátora vždy, keď je to potrebné. Informácie o pripájaní k Wi-Fi sieti nájdete v časti
„Wi-Fi“ na strane 170.

Poznámka: Ak Wi-Fi pripojenie na internet nie je dostupné, niektoré funkcie a služby zariadenia
iPhone môžu prenášať dáta prostredníctvom siete vášho operátora. Tieto prenosy dát môžu
byť dodatočne spoplatnené. Informácie o poplatkoch za prenos dát v mobilnej sieti nad rámec
programu získate u vášho operátora. Informácie o spravovaní používania mobilných dát nájdete
v časti „Sieť“ na strane 175.