iPhone - Prezeranie príručky užívateľa na iPhone

background image

Prezeranie príručky užívateľa na iPhone

Dokument iPhone Príručka užívateľa si môžete prezerať na vašom iPhone v aplikácii Safari alebo
v bezplatnej aplikácii iBooks.
Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: Klepnite na a potom klepnite na záložku
iPhone Príručka užívateľa.

Ak chcete pridať ikonu príručky na plochu, klepnite na a potom na „Pridať na plochu“.
Ak chcete zobraziť príručku v inom jazyku, klepnite na „Zmeniť jazyk“ na strane s hlavným
obsahom.
Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks,
otvore App Store, vyhľadajte „iBooks“ a nainštalujte si ju. Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na
Store. Vyhľadajte výraz „iPhone príručka“ a potom vo výsledkoch vyberte príručku a stiahnite ju.

Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 30, „iBooks,“ na strane 147.