iPhone - Nastavenie emailových a ďalších účtov

background image

Nastavenie emailových a ďalších účtov

iPhone spolupracuje s iCloudom, Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami, ktoré na
internete poskytujú email, kontakty a kalendáre.

Ak zatiaľ nemáte emailový účet, môžete si vytvoriť bezplatný iCloud účet pri prvom nastavení
zariadenia iPhone, prípadne tak môžete spraviť neskôr v Nastavenia > iCloud. Viac v časti
„iCloud“ na strane 17.
Nastavenie iCloud účtu: Prejdite do Nastavenia > iCloud.
Nastavenie iného účtu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.

Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade, že túto službu
podporuje vaša firma alebo organizácia. Viac v časti „Synchronizácia kontaktov“ na strane 131.

Môžete si pridať kalendárový CalDAV účet a môžete odoberať iCal (.ics) kalendáre, prípadne ich
importovať z aplikácie Mail. Viac v časti „Odoberanie kalendárov“ na strane 92.