iPhone - iCloud

background image

V závislosti od vašich potrieb môžete používať iCloud alebo iTunes, prípadne obe možnosti.
Môžete napríklad použiť iCloud Fotostream na automatické prenesenie fotiek spravených
pomocou zariadenia iPhone na všetky vaše ostatné zariadenia a iTunes na synchronizáciu
albumov fotografií z vášho počítača do zariadenia iPhone.

Poznámka: Nemali by ste zároveň synchronizovať položky v paneli Info v iTunes (ako sú
kontakty, kalendáre a poznámky) a používať iCloud na aktualizáciu týchto informácií na vašich
zariadeniach. V opačnom prípade môže dôjsť k duplicitným dátam.

iCloud

iCloud uchováva váš obsah, ako je napríklad hudba, fotky, kontakty, kalendáre a podporované
dokumenty. Obsah uložený v iCloude sa bezdrôtovo prenáša do ostatných iOS zariadení a
počítačov, ktoré sú nastavené pomocou rovnakého iCloud účtu.

iCloud je k dispozícii na zariadeniach so systémom iOS 5, na počítačoch Mac so systémom OS X
Lion v10.7.2 alebo novším a na počítačoch PC s doplnkom Ovládací panel iCloudu pre Windows
(vyžaduje sa systém Windows Vista Service Pack 2 alebo Windows 7).

Funkcie iCloudu zahŕňajú:

Â

iTunes v cloude — kedykoľvek si do svojho zariadenia iPhone bezplatne stiahnite hudbu a
televízne seriály, ktoré ste v minulosti kúpili v iTunes.

Â

Aplikácie a knihy — kedykoľvek si do svojho zariadenia iPhone bezplatne stiahnite svoje
nákupy v obchodoch App Store a iBookstore.

Â

Fotostream — fotky, ktoré urobíte na jednom zariadení sa automaticky zobrazia na všetkých
zariadeniach. Viac v časti „Fotostream“ na strane 100.

Â

Dokumenty v cloude — dokumenty a dáta z aplikácií, ktoré podporujú iCloud, môžete
udržiavať aktuálne na všetkých svojich zariadeniach.

Â

Mail, Kontakty, Kalendáre — udržujte svoje mailové kontakty, kalendáre, poznámky a
pripomienky aktuálne na všetkých svojich zariadeniach.

Â

Zálohovanie — automaticky zálohujte svoj iPhone na iCloud vždy, keď je pripojený k
napájaniu a k Wi-Fi sieti. Viac v časti „Zálohovanie iPhonu“ na strane 186.

Â

Nájsť môj iPhone — nájdite svoj iPhone na mape, zobrazte na ňom správu, prehrajte zvuk,
zamknite obrazovku, prípadne vymažte dáta na diaľku. Viac v časti „Nájsť môj iPhone“ na
strane 38.

Â

Nájsť priateľov — zdieľajte svoju polohu s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití. Stiahnite si
bezplatnú aplikáciu z App Store.

Â

iTunes Match — pri odoberaní služby iTunes Match sa všetky hudobné súbory, vrátane hudby,
ktorú ste importovali z CD diskov alebo zakúpili niekde mimo iTunes, zobrazia na všetkých
vašich zariadeniach a budete si ich môcť stiahnuť a na požiadanie prehrať. Viac v časti „iTunes
Match“ na strane 84.

S iCloudom získate bezplatný emailový účet a 5 GB úložiska pre vaše emaily, dokumenty
a zálohy. Zakúpená hudba, aplikácie, TV seriály a knihy a ani Fotostream nezaberajú v úložisku
žiadne miesto.

17

Kapitola 2

Začíname

background image

Ak máte predplatenú službu MobileMe, môžete do 30. júna 2012 z počítačov Mac alebo PC
prejsť na iCloud na adrese www.me.com/move.

Poznámka: iCloud nie je dostupný vo všetkých oblastiach a niektoré funkcie iCloudu sa
v jednotlivých oblastiach môžu líšiť.
Registrácia alebo vytvorenie iCloud účtu: V nastaveniach klepnite na iCloud.

Povolenie alebo zakázanie služieb
iCloudu

Prejdite do Nastavenia > iCloud.

Povolenie zálohovania na iCloud

Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha.

Nájsť môj iPhone

Navštívte stránku www.icloud.com, prihláste sa so svojim Apple ID a
potom vyberte Nájsť môj iPhone.

Dôležité:

Funkcia Nájsť môj iPhone musí byť na iPhone zapnutá v časti

Nastavenia > iCloud, aby bolo možné iPhone lokalizovať.

Zakúpenie dodatočného úložiska
na iCloude

Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na
Spravovať úložisko. Informácie týkajúce sa zakúpenia úložiska na iCloude
nájdete na adrese help.apple.com/icloud.

Zobrazovanie a sťahovanie
predchádzajúcich nákupov na
iTunes Store

Prejdite do iTunes a klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).

Zobrazovanie a sťahovanie
predchádzajúcich nákupov na App
Store

Prejdite do App Store, klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) a potom
klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).

Zobrazovanie a sťahovanie
predchádzajúcich nákupov na
iBookstore

Prejdite do iBooks, klepnite na Store a potom klepnite na „Purchased“
(Zakúpené).

Zapnutie funkcie Automatické
sťahovania pre hudbu, aplikácie
alebo knihy

Prejdite do Nastavenia > Store.

Viac informácií o iCloude nájdete v časti www.apple.com/sk/icloud. Informácie týkajúce sa
podpory nájdete na adrese www.apple.com/emea/support/icloud.