iPhone - Kapitola 2:  Začíname

background image

Začíname

2

UPOZORNENIE:

Aby ste predišli možným zraneniam, prečítajte si pozorne návod na použitie

v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie
o produkte
na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/ predtým, ako začnete
používať váš iPhone.

·