iPhone - Spravovanie pripomienok v zobrazení Dátum

background image

Spravovanie pripomienok v zobrazení Dátum

Zobrazenie Dátum slúži na spravovanie pripomienok, ktoré majú stanovený termín.
Zobrazenie pripomienok podľa dátumu: Klepnite na Dátum vo vrchnej časti obrazovky pre
zobrazenie pripomienok na dnešný deň a tiež nedokončených položiek z predchádzajúcich dní.

Zobrazenie posledného dátumu

Potiahnite časový posuvník (nachádza sa pod zoznamom) na nový deň.

Zobrazenie špecifického dňa

Klepnite na a vyberte dátum, ktorý chcete zobraziť.