iPhone - O polohových pripomienkach

background image

O polohových pripomienkach

Polohové pripomienky sú dostupné len na zariadeniach iPhone 4 a iPhone 4S a nemusia byť
dostupné o všetkých oblastiach. V účtoch Microsoft Exchange a Outlook nie je možné nastaviť
polohu pre pripomienky.

Ak nastavíte polohovú pripomienku, aplikácia Pripomienky vás môže upozorniť keď sa priblížite
k danému miestu, alebo keď sa od neho vzdialite. Najlepšie výsledky dosiahnete stanoveným
konkrétneho miesta — ako je adresa ulice namiesto mesta — a majte na pamäti, že presnosť
stanovenia polohy môže kolísať. iPhone môže kontrolovať vlastnú polohu menej často
v závislosti od modelu zariadenia iPhone a od toho, či je zamknutý. Aktivovanie pripomienky
môže byť preto oneskorené.

Pri vytvorení pripomienky môžete použiť vašu aktuálnu polohu alebo polohu zo zoznamu
kontaktov. Miesta, ktoré chcete používať v aplikácii Pripomienky (napríklad predajňu potravín
alebo školu), je preto vhodné pridať medzi kontakty. Taktiež by ste na vašu vlastnú vizitku
v aplikácii Kontakty mali pridať vaše osobné miesta (adresa domov alebo adresa pracoviska).
Aplikácia Pripomienky zobrazuje miesta z vašej vizitky v kontaktoch. Informácie o nastavení
vlastnej vizitky v aplikácii Kontakty nájdete v časti „Účty a nastavenia aplikácie Kontakty“ na
strane 133.