iPhone - Používanie stopiek

background image

Používanie stopiek

Meranie času pomocou stopiek: Klepnite na Stopky a potom klepnite na Štart.
Stopky ostanú spustené aj ak prepnete na inú aplikáciu.

Nastavenie časovača