iPhone - Nastavenie svetového času

background image

Nastavenie svetového času

Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín.
Pridanie hodín: Klepnite na a zadajte názov mesta. Pokiaľ sa mesto, ktoré hľadáte, nenašlo,
skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme.

Preskupenie hodín:

Klepnite na Upraviť a potom potiahnite .

Vymazanie hodín:

Klepnite na Upraviť a potom na

.