iPhone - Nastavenie budíkov

background image

Nastavenie budíkov

Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Každý z budíkov môže zvoniť len počas
určitého dňa, alebo zazvoniť len raz.
Nastavenie budíka: Klepnite na Budík a potom na .

Zmena nastavení budíka:

Klepnite na Upraviť a potom na

.

Vymazanie budíka:

Klepnite na Upraviť a potom na

.

113

background image

Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík, ikona sa zobrazí v stavovom riadku v hornej
časti obrazovky zariadenia iPhone. Ak je budík nastavený tak, aby zazvonil len raz, automaticky
sa po zvonení vypne. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť.

Dôležité:

Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete,

iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. Viac v časti „Dátum a čas“ na
strane 179.