iPhone - Nastavenie časovača

background image

V aplikácii Hodiny môžete nastaviť časovač, ktorý bude bežať aj počas používania iných aplikácií.
Nastavenie časovača: Klepnite na Časovač, švihnutím prsta nastavte čas a potok klepnite na
Štart.

Výber zvuku upozornenia

Klepnite na Po uplynutí času.

Nastavenie automatického
vypnutia iPhonu

Nastavte trvanie, klepnite na Po uplynutí času a vyberte Zastaviť
prehrávanie. Po vypršaní času iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo
videa.

114

Kapitola 18

Hodiny

background image

Pripomienky

19

O aplikácii Pripomienky

Aplikácia Pripomienky vám umožňuje vytvárať si pripomienky (s termínom ukončenia alebo
priradenou lokalitou). Položku si môžete pripomenúť vo vybranom dni alebo dátume, prípadne
pri príchode na určité miesto alebo jeho opustení (napríklad domov alebo práca). Pripomienky
pracujú s vašimi kalendárovými účtami, takže vykonané zmeny sú automaticky aktualizované na
všetkých vašich iOS zariadeniach a počítačoch.

Prepínanie medzi zobrazením Zoznam a Dátum: V hornej časti obrazovky klepnite na Zoznam
alebo Dátum.