iPhone - Vyhľadávanie poznámok

background image

Vyhľadávanie poznámok

Vyhľadávať môžete v textoch všetkých vašich poznámok.
Vyhľadanie poznámky Počas prezerania zoznamu poznámok švihnite prstom nadol. Prejdete
tak na vrchnú časť obrazovky, kde sa nachádza vyhľadávacie pole. Klepnite do poľa a zadajte
hľadaný text.

Poznámky môžete vyhľadávať aj z plochy iPhonu. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 30.