iPhone - Tlačenie a odosielanie poznámok emailom

background image

Tlačenie a odosielanie poznámok emailom

Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu, musí byť na iPhone nastavený email. Viac
v časti „Nastavenie emailových a ďalších účtov“ na strane 16.
Tlačenie alebo odoslanie poznámky emailom Počas čítania poznámky klepnite na .

112

Kapitola 17

Poznámky

background image

Hodiny

18