iPhone - Písanie poznámok

background image

Písanie poznámok

Pridanie poznámky: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo.

Ak chcete, aby boli vaše
poznámky aktuálne na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch Mac,
použite iCloud.

Ak v iCloude používate emailovú adresu me.com alebo mac.com, prejdite
do Nastavenia > iCloud a zapnite Poznámky.
Ak v iCloude používate Gmail alebo iný účet typu IMAP, prejdite do
Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a pre daný účet zapnite Poznámky.
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.

Vytvorenie poznámky
v špecifickom účte

Pred klepnutím na a vytvorením poznámky klepnite na Účty a vyberte
účet.

Nastavenie predvoleného účtu pre
nové poznámky

Ak klepnete na počas prezerania všetkých poznámok, bude poznámka
vytvorená v predvolenom účte, ktorý ste vybrali v Nastavenia > Poznámky.

111