iPhone - Čítanie a upravovanie poznámok

background image

Čítanie a upravovanie poznámok

Poznámky sú v zozname uvedené od najnovšej po najstaršiu. Ak s vaším iCloud účtom
používate viac ako jedno iOS zariadenie alebo počítač, sú v zozname uvedené poznámky zo
všetkých zariadení. Ak zdieľate poznámky s aplikáciou na vašom počítači alebo s inými účtami
(napríklad Gmail alebo Yahoo), sú tieto poznámky zoradené podľa účtov.
Čítanie poznámky: Klepnite na poznámku v zozname. Pre zobrazenie ďalšej alebo predošlej
poznámky klepnite na alebo .

Zmena písma

Prejdite do Nastavenia > Poznámky.

Zobrazenie poznámok
konkrétneho účtu

Klepnite na Účty a vyberte účet.

Zobrazenie poznámok zo všetkých
účtov

Klepnite na Účty a vyberte Všetky poznámky.

Úprava poznámky

Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica.

Vymazanie poznámky

Počas prezerania zoznamu poznámok prejdite prstom po poznámke
smerom doprava alebo doľava. Počas čítania poznámky klepnite na .