iPhone - Získavanie informácií o počasí

background image

Získavanie informácií o počasí

Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú
predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.

Ak je ciferník hodín svetlomodrý, je v danom meste deň. Ak je ciferník tmavofialový, je v ňom
noc.
Pridanie mesta: Klepnite na a potom klepnite na . Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom
klepnite na Vyhľadať.

Prepínanie medzi mestami

Švihnite doľava alebo doprava.

Zmena poradia miest

Klepnite na a potom potiahnite nahor alebo nadol.

Vymazanie mesta

Klepnite na , potom klepnite na

a nakoniec klepnite na Vymazať.

Zobrazenie teploty v stupňoch
Fahrenheita alebo Celzia

Klepnite na a potom klepnite na °F alebo °C.

Použitie služby iCloud na
prenesenie zoznamu miest na vaše
ostatné iOS zariadenia

Prejdite do Nastavenia > iCloud > Dokumenty a dáta a potom zapnite
možnosť Dokumenty a dáta (v predvolených nastaveniach je zapnutá).
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.

Zobrazenie informácií o meste na
Yahoo.com

Klepnite na

.

110

background image

Poznámky

17