iPhone - Zobrazenie dopravnej situácie

background image

Zobrazenie dopravnej situácie

Na mape môžete zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch
a diaľniciach.
Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na a potom klepnite na
Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu.

Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami:

Sivá — nie sú dostupné žiadne údaje

Â

Zelená — rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť

Â

Žltá — rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť

Â

Červená — premávka sa pohybuje krokom

Â

Poznámka: Informácie o dopravnej situácii nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

108

Kapitola 15

Mapy