iPhone - Zobrazenia máp

background image

Zobrazenia máp

Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na a potom vyberte
požadované zobrazenie.
Zobrazenie Google obrazu ulíc vybranej lokality: Klepnite na . 360° panoramatický obraz
môžete otáčať pomocou prsta (na vloženej mape je znázornený smer vášho pohľadu). Pre
pohyb po ulici klepnite na šípku. Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre
návrat na mapové zobrazenie.

Poznámka: Zobrazenie ulíc nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach.

109

Kapitola 15

Mapy