iPhone - Stanovenie trás

background image

Stanovenie trás

Stanovenie trasy do cieľa:

1

Klepnite na Navigovať.

2

Zadajte štart a cieľ.

Klepnite na

v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej

polohy alebo značky na mape), Posledné alebo Kontakty. Ak tlačidlo

nie je zobrazené,

klepnutím na vymažte obsah poľa.

3

Klepnite na Trasa a potom vyberte trasu pre auto ( ), verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ).

4

Vykonajte jedno z nasledovných:

Â

Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na , čím zobrazíte ďalšiu etapu
trasy.

107

Kapitola 15

Mapy

background image

Â

Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na a potom klepnite na Zoznam.
Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Klepnite na
Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam.

5

Ak sa zobrazí viacero trás, vyberte tú, ktorú chcete použiť.

Pokiaľ chcete cestovať verejnou dopravou, klepnite na pre nastavenie času odchodu,
príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy
odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné
informácie.

Získanie trasy z miesta na mape

Klepnite na značku, klepnite na

a potom klepnite na Trasa smerujúca

sem alebo Trasa smerujúca odtiaľto.

Označenie lokality záložkou

Klepnite na „Pridať do záložiek“.