iPhone - Zobrazenie ďalších informácií

background image

Zobrazenie súhrnných informácií, grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie, fondu
alebo indexu:
Vyberte akciu, fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti
obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami (zhrnutie, graf alebo novinky).
Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom nahor alebo nadol pre zobrazenie tituliek,
prípadne klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari.
Zobrazenie ďalších informácií o akciách na Yahoo.com: V zozname vyberte akciu, fond alebo
index a klepnite na

.

105

Kapitola 14

Akcie