iPhone - Prezeranie cien akcií

background image

Vymazanie akcie

Klepnite na , klepnite na

vedľa akcie a potom klepnite na Vymazať.

Zmena poradia v zozname

Klepnite na . Potom potiahnite vedľa akcie alebo indexu na nové
miesto v zozname.

Prepínanie medzi zobrazením
percentuálnej zmeny, zmeny ceny
a trhovej kapitalizácie

Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. Klepnutím
ešte raz prepnete zobrazenie.

104

background image

Ak chcete, aby bol váš zoznam
akcií aktuálny na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.

Prejdite do Nastavenia > iCloud > Dokumenty a dáta a potom zapnite
možnosť Dokumenty a dáta (v predvolených nastaveniach je zapnutá).
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.

Zobrazenie ďalších informácií