iPhone - Zdieľanie videí, komentárov a hodnotení

background image

Zdieľanie videí, komentárov a hodnotení

Zobrazenie ovládania pre zdieľanie, pridávanie komentárov a hodnotenie: Klepnite na
vedľa videa.

Odoslanie odkazu na video v
emailovej správe

Klepnite na

vedľa videa a potom klepnite na Zdieľať video. Prípadne

klepnite na

počas prehrávania videa.

Hodnotenie alebo komentovanie
videa

Na obrazovke Viac informácií klepnite na Hodnotiť, komentovať alebo
označiť a potom vyberte Hodnotiť/Komentovať.

Zverejnenie videa na YouTube

Otvorte aplikáciu Fotky, vyberte video a potom klepnite na

.