iPhone - Získanie informácií o videu

background image

Získanie informácií o videu

Zobrazenie popisu a komentárov: Klepnite na vedľa videa v zozname a potom znovu
klepnite na po tom, čo sa objaví vo vrchnej časti obrazovky.