iPhone - Uchovávanie videí, ktoré sa vám páčia

background image

Uchovávanie videí, ktoré sa vám páčia

Pridanie videa do zoznamu obľúbených alebo do playlistu: Klepnite na vedľa videa pre
zobrazenie tlačidiel určených na pridanie videa do zoznamu.

102

Kapitola 13

YouTube

background image

Pridanie videa medzi Obľúbené

Klepnite na Pridať k obľúbeným. Ak práve prehrávate video, klepnite na

.

Pridanie videa do playlistu

Na obrazovke s informáciami o videu klepnite na Pridať do playlistu a
potom klepnite na existujúci playlist, prípadne vytvorte nový playlist
klepnutím na .

Vymazanie videa z obľúbených

Klepnite na Obľúbené, potom klepnite na Upraviť a nakoniec klepnite na

vedľa videa.

Vymazanie videa z playlistu

Klepnite na Playlisty, klepnite na playlist, klepnite na Upraviť a nakoniec
klepnite na

.

Vymazanie playlistu

Klepnite na Playlisty, potom na Upraviť a potom na

.

Odoberanie YouTube účtu

Klepnite na

vedľa aktuálneho videa (nad zoznamom súvisiacich videí).

Potom klepnite na Viac videí, prejdite rolovaním na spodok zoznamu a
klepnite na Odoberať účet.

Zrušenie odoberania YouTube účtu Klepnite na Odoberané (ak toto tlačidlo nie je zobrazené, klepnite najprv

na Viac), klepnite na účet v zozname a potom klepnite na Neodoberať.