iPhone - Prehrávanie videí

background image

Prehrávanie videí z YouTube na TV
prijímači

Pripojte iPhone k TV alebo AV prijímaču prostredníctvom AirPlay alebo
pomocou kábla. Viac v časti „Prehrávanie videí na TV“ na strane 136.

Ukončenie prehrávania videa

Klepnite na Hotovo.