iPhone - Odosielanie videí na YouTube

background image

Odosielanie videí na YouTube

V prípade, že máte účet na YouTube, môžete odosielať videá priamo na YouTube. Viac v časti
„Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 95.

103

Kapitola 13

YouTube

background image

Akcie

14

Prezeranie cien akcií

S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií, fondov a indexov.

Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby).
Pridávanie akcií, fondov a indexov do aplikácie Akcie: Klepnite na a potom klepnite na .
Zadajte symbol, názov spoločnosti, fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať.
Zobrazenie vývoja hodnoty cien akcií, fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu, fond
alebo index v zozname a potom klepnite na 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1r alebo 2r.
Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo
vybranom časovom okamihu.

Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období.

Informácie o akciách si môžete prezerať aj v centre hlásení. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 32.