iPhone - Prezeranie, zdieľanie a tlač

background image

Prezeranie, zdieľanie a tlač

Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do vášho
albumu Fotoaparát.
Zobrazenie vášho albumu Fotoaparát: Švihnite prstom smerom zľava doprava, prípadne
klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. Váš album Fotoaparát môžete
zobraziť v aplikácii Fotky.
Ak chcete spraviť ďalšie fotky alebo videá, klepnite na .

Ak je zapnutý iCloud Fotostream (v Nastavenia > iCloud), zobrazia sa nové fotky aj v albume
Fotostream a sú prenášané na všetky vaše ostatné zariadenia. Viac v časti „iCloud“ na strane 17.

Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií a videí nájdete v častiach „Zdieľanie fotografií
a videí“ na strane 95 a „Prenos fotografií a videí do počítača“ na strane 100.

Zobrazenie alebo skrytie ovládania
pri prezeraní fotiek alebo videí na
celej obrazovke

Klepnite na obrazovku.

Odoslanie fotky alebo videa
v emailovej alebo textovej správe

Klepnite na

.

Odoslanie fotografie ako Tweetu

Zobrazte fotografiu na celej obrazovke, klepnite na

a potom klepnite

na Tweet. Ak si chcete prezerať informácie o vašom Twitter účte, musíte
doň byť prihlásení. Prejdite do Nastavenia > Twitter.
Ak chcete pripojiť aj vašu polohu, klepnite na Pridať polohu.

Tlačenie fotografie

Klepnite na

. Viac v časti „Tlačenie“ na strane 29.

Vymazanie fotografie alebo videa

Klepnite na .