iPhone - Prenos fotografií a videí do počítača

background image

Prenos fotografií a videí do počítača

Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na
správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači.
Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou kábla Dock
konektor - USB.

Â

Mac: Vyberte fotografie lebo videá a potom kliknite na Importovať alebo Stiahnuť v aplikácii
iPhoto, alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači.

Â

PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií.

Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá zo zariadenia iPhone, budú
odstránené z albumu Fotoaparát. Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné
synchronizovať len s počítačom Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“
v iTunes. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.

Fotostream

Vďaka Fotostreamu (funkcia iCloud), sú fotky urobené pomocou zariadenia iPhone automaticky
odosielané na iCloud a prenášané a do všetkých zariadení, ktoré majú aktivovanú službu
Fotostream. Fotky odoslané na iCloud z vašich ostatných zariadení a počítačov sa odosielajú do
albumu Fotostream na vašom iPhone. Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
Zapnutie fotostreamu: Prejdite do Nastavenia > iCloud > Fotostream.

Nové fotky sa odošlú do fotostreamu po opustení aplikácie Fotoaparát, keď je iPhone
pripojený k internetu cez Wi-Fi. Všetky ďalšie fotky pridané do albumu Fotoaparát, vrátane
fotiek stiahnutých z emailových a textových správ, obrázky uložené z webových stránok a
snímky obrazovky, sa tiež odošlú do vášho fotostreamu a prenesú sa na ostatné zariadenia.
Fotostream dokáže medzi iOS zariadeniami zdieľať až posledných 1000 fotografií. Všetky fotky z
Fotostreamu si môžete natrvalo uložiť vo svojich počítačoch.