iPhone - Orezávanie videí

background image

Orezávanie videí

Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa, alebo z akéhokoľvek videa, ktoré sa
nachádza vo vašom albume Fotoaparát. Môžete nahradiť pôvodné video alebo uložiť orezanú
verziu ako nový videoklip.

99

Kapitola 12

Fotoaparát

background image

Orezanie videa: Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky.
Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom
klepnite na Orezať.

Dôležité:

Ak vyberiete možnosť Orezať originál, budú orezané snímky natrvalo vymazané

z pôvodného videa. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“, bude v albume Fotoaparát
uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené.