iPhone - O aplikácii Fotoaparát

background image

O aplikácii Fotoaparát

Vstavané kamery vám umožňujú fotografovať a natáčať videá. iPhone 4 a iPhone 4S majú
(okrem kamery, ktorá sa nachádza vzadu) prednú kameru, ktorú využijete v aplikácii FaceTime a
na fotenie autoportrétov. Okrem toho na nich nájdete aj LED blesk.

Klepnutím na

osobu alebo

objekt

zaostríte a

upravíte

expozíciu.

Prepínanie

medzi

kamerami.

Odfotiť.

Prepínač Fotoaparát/Video

Zobraziť nasnímané fotky a videá.

Nastavenie režimu LED blesku.

Zapnúť mriežku alebo HDR.

Ak sú zapnuté lokalizačné služby, sú k fotkám a videám priradené informácie o polohe, ktoré
môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach určených na zdieľanie fotiek.
Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 172.

Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté, budete zrejme požiadaný
o ich zapnutie. Aplikáciu Fotoaparát môžete používať aj bez lokalizačných služieb.

97