iPhone - HDR fotografie

background image

HDR fotografie

Funkcia HDR (iPhone 4 alebo novšie modely) spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do
jednej fotografie s vysokým dynamickým rozsahom. Najlepšie výsledky získate, ak bude iPhone
a snímaný predmet nehybný.
Zapnutie HDR: Klepnite na Možnosti a potom nastavte HDR. Ak je funkcia HDR zapnutá, blesk
je vypnutý.

Ak si chcete okrem HDR verzie ponechať aj normálnu verziu snímky, prejdite do Nastavenia >
Fotky. Ak si ponecháte obe verzie snímky, zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotky

(fotka musí byť zobrazená v albume Fotoaparát a musí byť zobrazené ovládanie).

98

Kapitola 12

Fotoaparát