iPhone - Fotostream

background image

Uloženie fotiek do zariadenia
iPhone z Fotostreamu

V albume Fotostream klepnite na

, vyberte fotky, ktoré chcete uložiť a

potom klepnite na Uložiť.

Vymazanie fotky z iCloudu

V albume Fotostream vyberte fotku a potom klepnite na .

Vymazanie viacerých fotiek z
iCloudu

V albume Fotostream klepnite na

, vyberte fotky, ktoré chcete vymazať

a potom klepnite na Vymazať.

Poznámka: Ak chcete vymazať fotky z Fotostreamu, musíte mať na zariadení iPhone a na
všetkých ostatných zariadeniach systém iOS 5.1 alebo novší. Viac v časti support.apple.com/kb/
HT4486.

Po vymazaní budú fotky odstránené z albumu Fotostream na všetkých vašich zariadeniach, no
pôvodné zábery zostanú v albume Fotoaparát na zariadení, na ktorom boli vytvorené.

100

Kapitola 12

Fotoaparát

background image

YouTube

13