iPhone - Fotografovanie a natáčanie videí

background image

Fotografovanie a natáčanie videí

Ak chcete rýchlo otvoriť fotoaparát, keď je zariadenie iPhone zamknuté, stlačte tlačidlo Domov

alebo Zap./Vyp. a potom ťahajte smerom nahor.

Fotografovanie: Uistite sa, že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na , potom namierte
iPhone na fotografovaný objekt a klepnite na

. Fotografiu spravíte aj stlačením tlačidla na

zvýšenie hlasitosti.
Nahrávanie videa: Prepnite prepínač Fotoaparát/Video do polohy a pre spustenie
nahrávania klepnite na

. Nahrávanie spustíte aj stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti.

Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa, iPhone prehrá zvuk uzávierky. Hlasitosť
tohto zvuku môžete upraviť pomocou tlačidiel hlasitosti alebo pomocou prepínača Zvoniť/
Ticho.

Poznámka: V niektorých oblastiach tento zvuk nebude stíšený pri použití prepínača Zvoniť/
Ticho.

Obdĺžnik sa na chvíľu zobrazí na mieste ostrenia fotoaparátu alebo kamery. Pri fotografovaní
osôb použije iPhone 4S detekciu tvárí a automaticky zaostrí a vyváži expozíciu až pre desať tvárí.
Na každej zistenej tvári sa zobrazí obdĺžnik.

Zväčšovanie a zmenšovanie

Posuňte na obrazovke dva prsty od seba alebo k sebe (len pri použití
zadnej kamery v režime fotoaparát).

Zapnutie mriežky

Klepnite na Možnosti.

Nastavenie ostrenia a expozície

Klepnite na osobu alebo na objekt na obrazovke. (Detekcia tvárí je
dočasne vypnutá).

Zamknutie ostrenia a expozície

Dotknite sa obrazovky a podržte na nej prst, až kým obdĺžnik nezačne
pulzovať. Na obrazovke sa zobrazí nápis Zámok AE/AF a ostrenie
a expozícia ostanú zamknuté, až kým znovu neklepnete na obrazovku.

Odfotenie snímky obrazovky

Stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap./Vyp. a Domov . Fotografia bude
pridaná do vášho albumu Fotoaparát.