iPhone - Zobrazovanie prezentácií

background image

Zobrazovanie prezentácií

Zobrazenie prezentácie: Klepnutím otvorte album, potom klepnite na fotku a nakoniec na .
Nastavte možnosti prezentácie a potom klepnite na Spustiť prezentáciu.

Streamovanie prezentácie na
HDTV

Viac v časti „AirPlay“ na strane 34.

Zastavenie prezentácie

Klepnite na obrazovku.

Nastavenie ďalších možností

Prejdite do Nastavenia > Fotky.