iPhone - Zdieľanie fotografií a videí

background image

Zdieľanie fotografií a videí

Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej alebo textovej (MMS alebo iMessage) správe,
alebo ako Tweetu:
Vyberte fotku alebo video a potom klepnite na . Ak symbol nie je
zobrazený, klepnutím na obrazovku zobrazte ovládanie.

Poznámka: Ak zverejniť Tweet, musíte byť prihlásení do vášho Twitter účtu. Prejdite do
Nastavenia > Twitter.

Maximálna veľkosť príloh je stanovená vaším poskytovateľom služby. iPhone môže v prípade
potreby stlačiť fotografické alebo video prílohy.

95

Kapitola 11

Fotky

background image

Odoslanie viacerých fotografií
alebo videí

Počas prezerania miniatúr klepnite na

, vyberte fotky alebo videá

a potom klepnite na Zdieľať.

Kopírovanie fotografie alebo videa Klepnite na fotku a podržte na nej prst. Potom klepnite na Kopírovať.

Kopírovanie viacerých fotografií
alebo videí

Klepnite na

v pravom hornom rohu obrazovky. Vyberte fotografie

a videá a klepnite na Kopírovať.

Vloženie fotografie alebo videa
do emailovej alebo textovej (MMS
alebo iMessage) správy

Podržte prst na mieste, kam chcete vložiť fotku alebo video a potom
klepnite na Vložiť.

Uloženie fotografie alebo videa
z emailovej správy

Klepnutím stiahnite položku (ak je to potrebné), klepnite na fotku,
prípadne podržte prst na videu a potom klepnite na Uložiť.

Uloženie fotografie alebo videa
z textovej správy

Klepnite na obrázok v konverzácii, klepnite na

a potom klepnite na

Uložiť.

Uloženie fotky z webovej stránky

Klepnite na fotografiu, podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť
obrázok.

Zdieľanie videa na YouTube

Počas prezerania videa klepnite na

a potom klepnite na „Odoslať na

YouTube“.

Fotky a videá, ktoré ste prijali alebo uložili z webových stránok, sú ukladané do albumu
Fotoaparát.