iPhone - Usporadúvanie fotografií a videí

background image

Usporadúvanie fotografií a videí

Na iPhone môžete vytvárať, premenovávať a vymazávať albumy a organizovať tak vaše
fotografie a videá.
Vytvorenie albumu: Počas prezerania albumov klepnite na Upraviť a potom klepnite na Pridať.
Vyberte fotky, ktoré chcete pridať do nového albumu a potom klepnite na Hotovo.

Poznámka: Albumy vytvorené na iPhone nie sú synchronizované do vášho počítača.

Premenovanie albumu

Klepnite na Upraviť a potom vyberte Album.

Zmena usporiadania albumov

Klepnite na a potom potiahnite nahor alebo nadol.

Vymazanie albumu

Klepnite na Upraviť a potom klepnite na

.