iPhone - Tlačenie fotografií

background image

Tlačenie fotografií

Tlačenie fotografie: Klepnite na a potom na Tlačiť.
Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na . Vyberte
fotografie, ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť.
Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 29.

96

Kapitola 11

Fotky

background image

Fotoaparát

12