iPhone - Prezeranie fotografií a videí

background image

Prezeranie fotografií a videí

Aplikácia Fotky vám na vašom iPhone umožňuje prezerať fotky v:

Albume Fotoaparát — fotky a videá, ktoré ste spravili pomocou vstavanej kamery, alebo ste

Â

ich uložili z emailu, textovej správy alebo z webovej stránky.
Albume Fotostream — fotky streamované z iCloudu (viac v časti „

Â

Fotostream“ na strane 100)

Fotoarchíve a ďalších albumoch synchronizovaných z vášho počítača (viac v časti

Â

„Synchronizácia s iTunes“ na strane 18)

Prezeranie fotografií a videí: Klepnite na album a potom klepnutím na miniatúru zobrazte
fotografiu alebo video na celej obrazovke.

Albumy synchronizované s aplikáciou iPhoto 8.0 (iLife ’09) alebo novšou verziou, prípadne
s aplikáciou Aperture 3.0.2 je možné prezerať podľa udalostí alebo tvárí. Fotky je možné si
prezerať aj podľa miesta, kde boli odfotené (ak boli spravené pomocou fotoaparátu, ktorý
podporuje geotagging).

94

background image

Zobrazenie a skrytie ovládacích
prvkov

Klepnite na fotku alebo video zobrazené na celej obrazovke.

Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej fotografie alebo
videa

Švihnite prstom doľava alebo doprava.

Zväčšovanie a zmenšovanie

Klepnite dvakrát, prípadne potiahnite od seba alebo k sebe dva prsty.

Posúvanie fotografie

Potiahnite fotografiu prstom.

Prehranie videa

Klepnite na v strede obrazovky.

Zobrazenie videa na celej
obrazovke a na šírku obrazovky

Klepnite dvakrát na video.

Streamovanie videa na HDTV

Viac v časti „AirPlay“ na strane 34.

Úprava fotografií alebo orezávanie
videí

Viac v časti „Úprava fotografií“ alebo „Orezávanie videí“ na strane 99.