iPhone - Vyhľadávanie v kalendároch

background image

Vyhľadávanie v kalendároch

V zobrazení Zoznam môžete vyhľadávať v poliach Názov, Pozvaní, Lokalita a Poznámky pre
udalosti vo vašich kalendároch. Kalendár prehľadáva len udalosti v kalendároch, ktoré si práve
prezeráte.
Vyhľadanie udalostí: Klepnite na Zoznam a zadajte text do vyhľadávacieho poľa.

Vyhľadávanie v udalostiach kalendára je možné zahrnúť aj do vyhľadávania dostupnom
z hlavnej plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 30.