iPhone - Pridávanie udalostí

background image

Pridávanie udalostí

Udalosti kalendára môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone.
Pridanie udalosti: Klepnite na , zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na Hotovo.

Novú udalosť môžete vytvoriť aj klepnutím a podržaním prsta na prázdnom mieste v kalendári.
Potiahnutím krajných bodov upravte trvanie udalosti.

Nastavenie upozornenia

Klepnite na Upozornenie a nastavte upozornenie v čase päť minút až dva
dni pred udalosťou.

Nastavenie predvolenej
pripomienky pre udalosti

Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Predvolené časy
upozornení.

Aktualizácia udalosti

Ak chcete zmeniť informácie udalosti, klepnite na Upraviť.
Ak chcete rýchlo upraviť čas alebo trvanie udalosti, vyberte udalosť
(dotknite sa jej a podržte na nej prst) a potiahnite ju na nové miesto,
prípadne upravte jej trvanie pomocou krajných bodov.

Vymazanie udalosti

Klepnite na udalosť, klepnite na Upraviť a potom klepnite na Vymazať
udalosť v dolnej časti obrazovky.

Pozvanie ostatných do udalosti

Klepnutím na Pozvaní vyberte osoby v aplikácii Kontakty. Pozývanie
vyžaduje účet iCloud, Microsoft Exchange alebo CalDAV.